KONSTUTSTÄLLNINGAR
BILDSPEL
KONTAKTA
LÄNKAR

Biologik är namnet på en gränsöverskridande verksamhet där natur och kultur knyts samman
i ett logiskt-biologiskt tänkande. Avsikten är att befrämja människors välbefinnande och
vardagsliv i en föränderlig miljö via ordsatt botanisk fotokonst, konsthantverk och modern industridesign.

I offentliga bildspel läser Guy Heyden högt ur sina korta bildberättelser och kåserar kring sina naturbilder för en natur- och fotointresserad allmänhet. Ett utdrag ur bildgalleriet presenteras här.